Directions from Galway, Limerick, Shannon Airport, Dublin Airport 
 
1. Come off the highway (dual carriageway) at Exit 12.
2. Follow the sign for Ennis
3. Stay straight on R458 (which is well sign posted)
4. You will come to a petrol station (gas station) on the left called “Great Gas”
5. We are on a quiet residential street behind it
 
Address is: No. 1 Old Mill Road
GPS Coordinates: 52.845028, -8.989727
We have free ample parking and if you have any difficulties, we will assist you.
 
We are 20 minutes drive from Shannon Airport, a great stop for departures or arrivals

Liên Hệ

Địa chỉ

Ashford Court Boutique Hotel,
1 Old Mill Road,
Ennis,
Co. Clare
V95 YH42

Điện Thoại

+353 (0) 65 689 4444

Email

info@ashfordcourthotel.com

Gọi Chúng Tôi

+353 (0) 65 689 4444

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách